Curriculum vitae european completat educatoare

Comanda listată și semnată se depune în format letric la secretariatul ISJ Mureș! Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor 0; etapa curriculum vitae european completat educatoare doua! Promovare elevi în SIIIR!

103 din Metodologie se transmite modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, verificați de urgență adresa de mail a unității! Cereri pentru programul Euro200, rezultatele repartizării în licee ADLIC 2018! Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI, 2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.